Nelíbila se mu třeba skutečnost, že rada města 18. ledna přijala rozpočtové opatření až po uskutečněných výdajích. Kritizoval i překročení schválených výdajů např. na Kolínskou olympiádu (dnešní Kolínské sportovní dny), protialkoholní záchytnou stanici či vydávání městského zpravodaje.

Další potíže odhalil audit v oblasti poskytování příspěvků a dotací cizím organizacím. Příspěvek na nájemné Sportovnímu klubu SC Kolín je poskytován na základě telefonických informací o ceníku nájemného sděleném Správou městských sportovišť Kolín (SMSK), a to v plné výši. Nikdo však prý nezkoumá, kdo ledovou plochu využívá a zda tedy je podporována určitá cílová skupina (mládež a nikoliv mužské áčko) a v jakém počtu. Občanské sdružení, které hokejový klub provozuje, totiž ani o příspěvek nepožádá. Auditor se tak domnívá, že jde částečně o skrytou dotaci akciové společnosti (SMSK) založené městem. Jen loni šlo o částku 2,632 mil. Kč!

Nesrovnalosti byly rovněž nalezeny u příspěvku 760 tis. Kč občanského sdružení TJ Sokol Kolín - atletika. Doklady potřebné pro čerpání příspěvku nejsou dobře čitelné, jsou přepisované a chybí podpis zástupce sportovního klubu. Příspěvek je např. čerpán jako mzda za období dubna a října 2009 ve výši až 20 tis. Kč na osobu, aniž by byla známa její funkce. Neexistují ani doklady o vedení účetnictví občanského sdružení. Auditor žasl, když se od vedoucího městského odboru odpovědného za poskytnutí a kontrolu čerpání příspěvku (pravděpodobně Karel Kárník) odpověděl, že atletika je mezi preferovanými sporty v Kolíně a proto obě výše uvedená sdružení (SC Kolín a Sokol Kolín - atletika) nemusejí podávat žádost o příspěvek a ani s nimi není uzavírána smlouva. Auditor nemohl proto konstatovat nic jiného, než že to je u hospodaření s veřejnými prostředky těžko přijatelný postoj.

Kontrola také upozornila, že vysoká zadluženost města přetrvává a jeho závazky překračují roční výši skutečných příjmů města za rok 2009. Zvýšení úvěrové zátěže v roce 2009 a skutečný pokles příjmů mohou oslabit schopnost města dostát svým závazkům ve lhůtách splatnosti. Kompletní text najdete v dnešním čerstvém čísle týdeníku Kolínský Pres. meč