Kolínská radnice zakoupila dvě senzorické jednotky pro měření kvality ovzduší v celkové ceně cca 250 000 Kč bez DPH. Projekt je realizován v rámci spolupráce s ČVUT v Praze a výborně se osvědčil například v Litoměřicích. Zmíněné meteostanice s měřiči kvality ovzduší jsou umístěné na sloupech veřejného osvětlení v ulici Masarykova a Ovčárecká. „Myslíme si, že sledovat kvalitu ovzduší je v dnešní době dobrá věc. Jedná se o monitoring prachových částic či koncentraci organických těkavých látek v ovzduší. Výstup měření zveřejníme online na webových stránkách města nejpozději do poloviny září. Výsledky předáme rovněž Krajské hygienické stanici či plicnímu oddělení zdejší nemocnice. Cílem je tedy nejen sledovat znečištění, ale i iniciovat opatření vedoucí k jeho nápravě,“ uvedl místostarosta Tomáš Růžička. Pokud se projekt osvědčí, je možné, že se v Kolíně síť meteostanic ještě rozšíří.