Zítra se v kolínské nemocnici koná Den otevřených dveří. Ten je součástí Dne Středočeského zdravotnictví, který pořádá Středočeský kraj již čtvrtým rokem. Veřejnost si bude moci od 9 do 14.15 hodin prohlédnout centrální odběrové místo a absolvovat odběr na vyšetření krevního obrazu, krevní skupiny a cholesterolu. Dále je na programu prohlídka Endoskopického centra (v jeho rámci předvedení bandážovacích balónků, představení přístrojového vybavení), kardiologického pracoviště interního oddělení (možnost ultrazvukového vyšetření srdce, zhotovení a zhodnocení EKG křivky), diabetologické ambulance v 1. patře interní budovy (měření glykémie, konzultace s lékařem a diabetologickou sestrou), nové ortoptické ambulance s vyšetřením refrakce (vyšetření zraku na přístroji GDx), Centra prenatální péče (možnosti prenatálního screeningu VVV v 1. a 2. trimestru, informace ohledně cvičení a plavání v těhotenství) a vstupní haly a nově budovaných centrální operačních sálů. Návštěvníci se mohou rovněž těšit na zábavnou zoologickou zahradu plné dětských her, ale i soutěže.

„Chceme touto akcí ukázat, že opravdu usilujeme o to, aby středočeské zdravotnictví bylo moderní, otevřené a přívětivé. Těší nás zájem každého, kdo se přijde podívat, aby zjistil, jak jeho nemocnice vypadá a udělal si vlastní názor na dění, o kterém se v poslední době v médiích často hovoří. Zpětná vazba je pro zdravotnické zařízení stejně potřebná jako pro jakoukoli jinou zdravě vedenou instituci nebo podnik. Nemocnice nemůže fungovat bez úzkého vztahu ke svému okolí a ke svým pacientům,“ nastínil smysl Dne středočeského zdravotnictví hejtman Ing. Petr Bendl.

Z oficiálních hostů do Kolína přijede náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví Ing. Josef Kantůrek, zatímco jeho šéf navštíví jiné špitály. meč

V kolínské nemocnici se stále pracuje na nových operačních sálech, jak potvrzuje fotka Jiřího Červína