Návrh rozpočtu města Kolína pro letošní rok počítá s příjmem 973, 4 miliony korun, s výdaji 971,7 milionů a rezervou 1,6 milionu korun. Celých 110 milionů korun letos půjde na splátky a úroky z dluhů! "Oproti rozpočtu roku 2010 je nový rozpočet na straně plánovaných výdajů ponížen přibližně o 125 milionů korun, což představuje ponížení o více než 12 procent," dodal místostarosta Jan Pospíšil. Největší investicí je dlouho plánovaná a stále problémy sužovaná rekonstrukce čistírny odpadních vod za 120 milionů, jež ovšem bude hrazena většinou ze Evropské unie. O rozpočtu budou zastupitelé mimořádně jednat 16. února. meč