Bude zrušen provoz linek číslo 7 a 8 Městské autobusové dopravy v Kolíně. Rada města schválila tento návrh předložený na základě dlouhodobého sledování využití jednotlivých linek městské autobusové dopravy a jejich ekonomické udržitelnosti prováděného městským odborem dopravy a dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v Kolíně, společností Veolia Transport Východní Čechy. "Bylo zjištěno, že linky číslo 7 a 8, které obsluhují výhradně automobilový závod TPCA v průmyslové zóně, nejsou dlouhodobě využívány cestujícími v takovém rozsahu, aby bylo jejich provozování ekonomické," sdělil místostarosta Tomáš Růžička. Zrušení linek by neměli cestující nijak zvlášť pocítit. Záměrem je prý použít ušetření finanční prostředky v těch oblastech, kde je občané skutečně potřebují. Firma TPCA byla o verdiktu radních informována, dosud se ale k němu nevyjádřila. Obsáhleji se tématu věnuje Kolínský Pres v novém vydání 22. února. meč