Na posledním, mimořádném zasedání zastupitelů Města Kolína, se hlasovalo o přijetí ručitelského závazku firmě Geosan, pokud navýší dodavatelský úvěr a provede venkovní práce v areálu plaveckého stadionu. Jednatel Technických služeb města Kolína, které jsou zadavateli této zakázky, Miroslav Ledvina odhadl případnou částku na 50 mil. Kč. Některé zastupitele zajímalo, co se s ručitelským závazkem stane v případě, že město TSMK prodá. Na to místostarosta Jiří Buřič přítomné ujistil, že v letošním roce se komunální služby prodávat zcela jistě nebudou. Řešit tuto otázku je prý proto předčasné. Navíc později místostarosta uvedl, že ručitelský závazek byl vydán pouze na žádost Geosanu, jakožto potencionálního dodavatele. Nicméně, pokud se objeví firma, která  poskytne dodavatelský úvěr a lepší podmínky, stavební práce bude moci provést ona. Dodejme jen, že Geosan na aquaparku prostavěl 185 mil. Kč, které město bude splácet 10 let. Vícepráce, o něž by měl být dodavatelský úvěr navýšen, prý nebyly součástí původní smouvy na rekonstrukci areálu plaveckého stadionu. Dvoutřetinovou shodou byl návrh přijat.
kop