V pondělí 9. října se v 15 hodin v Městském společenském domě sejdou k mimořádnemu zasedání (samozřejmě veřejnému) zastupitelé Města Kolína. Mimo úvodní diskuze občanů a závěrečné diskuze zastupitelů bude na pořadu jednání pouze jeden bod, a to návrh na schválení jednat s vlastníky pozemků, dotčených stavbou obchvatu, o jimi požadovaných kompenzacích. Ředitelství silnic a dálnic, které zastupuje investora (stát), může s vlastníky pozemků jednat pouze do výše tzv. vyhláškových cen, s čímž mnoho vlastníků pochopitelně nesouhlasí. Proto se do celé záležitosti hodlá vložit právě město. Jak uvedl místostarosta Jiří Krumich, ve hře je celkem 80 mil. Kč. Bohužel, město ve své zadlužené pozici tyto prostředky k dispozici nemá. Problémem je, že pokud nebudou do konce roku všechny majetkoprávní vztahy narovnány, nebude vydáno stavební povolení a stavba obchvatu v plánovaném termínu (polovina příštího roku) zahájena nebude.
kop