Poslední lednovou sobotu došlo k některým dopravním změnám v centru Kolína. Po zavedení opatření nepřišel konec světa, jak se část občanů domnívala. Jakou má zkušenost se změnami dopravy, tedy se zobousměrněním Masarykova mostu, zjednosměrněním části Pražské ulice a otevřením Kutnohorské ulice ve směru od centra místostarosta Tomáš Růžička odpovědný za oblast dopravy? "Po dílčím vyhodnocení včetně konzultací s Městskou policií Kolín a Odborem dopravy Městského úřadu Kolín s ohledem na velmi krátký čas platnosti dopravních změn konstatuji, že se dopravní opatření setkala vesměs s kladným ohlasem veřejnosti. Doposud nám není známa žádná dopravní nehoda v přímé souvislosti se změnou dopravního značení. Ve věci dodržování nového dopravního značení ze strany motoristické veřejnosti, můžeme konstatovat, že postupně ubývá nechtěných porušení příkazů dopravního značení, které se ze začátku stávalo zejména na křižovatce ulic Kovářská x Pražská a Rubešova x Masarykův most x Mostní x Na Pobřeží. Velmi kladně je hodnocen jednosměrný provoz v Pražské ulici. V případě místa Rubešova ulice - Masarykův most plánujeme na základě vyhodnocení a za příznivějších klimatických podmínek zdůraznění dopravního značení," řekl Tomáš Růžička. Dodejme, že se po letech pouhých dohad povedlo zakázat stání v Mostní ulici směrem od Masarykova mostu a zakázat zastavení po levé straně Kouřimské ulice ve směru jízdy. Více o změnách se dočtete v rozhovoru, který dnes otisklo nové číslo týdeníku Kolínský Pres. meč   

Nové dopravní značky v Kouřimské ulici. Foto - Jiří Červín