Kolínská nemocnice má novou ambulanci pro léčbu vrozených vad zraku a pro léčbu očních poruch spojených se šilháním. Je určena všem, kdo trpí šilháním a dvojitým viděním. Vyhledávání vad je zvlášť potřebné u dětí, v jejichž rodině se zrakové vady, tupozrakost nebo šilhání vyskytují. Včas odhalené vady mívají nejlepší výsledky. Snížené vidění nebo šilhání oka může mít i závažnou příčinu, proto je nutné, aby takové dítě bylo vyšetřeno očním lékařem neprodleně. Den otevřených dveří nové ambulance, která je součástí očního oddělení, se koná v sobotu 19. května od 9 hodin. meč, červ