V úterý 30. září od 17 hodin bude zahájen provoz klubu Scapino v suterénu budovy Městského divadla Kolín. Kulturní činnost klubu má sahat od divadelních představení malých forem (obdoba pražské Violy), hudebních koncertů (jazz, blues, folk...), besed s osobnostmi české kultury, literárních večerů za účasti samotných autorů, workshopů při festivalech, pracovních dílen až po jiné společenské oblasti související s kulturním vyžitím a vzděláváním. "Základem produkce bude snaha zvát soubory a jednotlivce, kteří jsou zárukou určité kvality. Zároveň bychom však chtěli podporovat místní umělecké společenské aktivity," tvrdí ředitel divadla Luboš Růžička. Ale nejen kulturou bude klub živ. Jeho aktivity budou poměrně rozsáhlé. Hlavní těžiště má spočívat v nabídce občerstvení s posezením diváků, směřujícím na velkou scénu. "Konkrétně to znamená, že dvě hodiny před začátkem se klub otevře pro ty, kteří chtějí svůj čas v suterénu spojit s večerním představením. Pro mnohé, kteří do divadla jezdí z širokého okolí, to bude vítaná příležitost. Samozřejmě služby klubu využijí i hostující soubory a umělci, a tak zde dojde k neformálnímu setkání diváků a herců, což bývá pro obě strany vždy inspirativní," zmiňuje divadelní šéf.

Provozní dobu klubu bude určovat činnost divadla. Není koncipován jako další z mnoha restauračních zařízení, kterých je dostatek. Bude kavárnou, divadelním a hudebním klubem s malou scénou, která si klade za cíl vyplnit chybějící mezeru. V den večerních představení se otevře v 17 hodin, zavírat se bude ve 24 hodin. Pro návštěvníky ideální čas pro příjemně strávený večer. Stejné platí i pro činnost klubovou. "V neposlední řadě chceme nabízet prostory divadelního klubu ke komerčním účelům formou pronájmu. Příjemné prostředí s obsluhou, špičkovým technickým vybavením, ve středu města s parkováním se nabízí ke školením, sympóziím, seminářům, podnikovým večírkům atd. V neposlední řadě se divadlo stane atraktivnějším pro filmové a televizní producenty, neboť zázemí divadelního klubu je pro štáb samozřejmou nezbytností," konstatuje ředitel divadla Luboš Růžička.

Projekt divadelního klubu, připravovaný v letech 2005-06, počítal s částkou 12 milionů korun. "Tím, že se podařilo rozpočet stlačit do 9 milionů korun, z toho téměř 2 miliony tvoří daň z přidané hodnoty, je třeba považovat za velký úspěch," míní 2. místostarosta Jan Pospíšil. Je přesvědčen, že investice do rekonstrukce suterénních prostor divadla byla velmi dobrou volbou. "Divadlo se stalo skutečným kulturním stánkem. Za poměrně složitých podmínek se podařilo dílo, které bude v budoucnu jistě oceňované. Nyní je celé divadlo smysluplně využité - od suterénu s klubem a technickým zázemím, prostorem pod točnou, až po galerii v posledním patře." meč