Vedení města Kolína si kypří půdu pro předpokládané podání žaloby na Romana Pekárka. Minulý týden vydalo tiskovou zprávu, v níž oznamuje, že "s ohledem na právní nejednoznačnost posouzení případu a hrozbu zvýšených nákladů s tímto sporem potenciálně spojených bude věc předložena k rozhodnutí Zastupitelstvu města Kolína na jeho březnovém zasedání".

Radnice staví na tom, že "z odůvodnění odvolacího rozsudku mimo jiné plyne,  že Mgr. Pekárek z titulu své funkce ovlivnil podmínky prodeje uvedeného pozemku. Tím poškodil zájmy města Kolína, jehož majetek při přípravě smlouvy o prodeji vědomě a účelově podhodnotil. V rámci trestního řízení a pro jeho účely byl vypracován znalecký posudek, který došel k závěru, že rozdíl mezi skutečnou cenou pozemků a realizovanou kupní cenou byl 26.460.000 Kč".   

Tisková zpráva odkazuje na fakt, že Krajský soud v Praze ve spojení s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze odsoudil bývalého místostarostu města Kolína mimo jiné pro spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele spočívajícího obecně v tom, že jako veřejný činitel v úmyslu opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch vykonával svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu a takovým činem opatřil jinému značný prospěch.

"Tato část rozsudku je významná pro případné vznesení nároku města Kolína na náhradu škody. Trestně relevantní jednání bylo soudem shledáno v tom, že Mgr. Pekárek jako II. místostarosta města Kolína, do jehož kompetence patřilo i oddělení správy majetku Odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Kolín, požádal druhého odsouzeného v dané věci o úplatek ve výši 1.000.000 Kč. Tomuto odsouzenému slíbil, že dojedná prodej pozemkových parcel v průmyslové zóně Kolín-Šťáralka o celkové výměře 92.144 má z majetku města Kolína za nižší cenu (15.000.000 Kč), než bylo stanoveno ve schváleném rozpočtu. Toto počínání soud vyhodnotil jako jednání v rozporu s ustanoveními zákona o obcích, zejména pokud jde o hospodaření obce, a porušení povinností plynoucích z mandátu člena zastupitelstva obce," píše se v tiskové zprávě.

Ta pomíjí, že o prodeji za sníženou cenu s konečnou platností rozhodovali městští zastupitelé, kteří ji podpořili většinou hlasů. Názor zastupitelů není jednotný. Proti žalobě budou jistě zástupci ODS. Naopak Pavel Lebeda (na snímku), reprezentující ČSSD, v televizi prohlásil, že zvedne ruku pro žalobu.  Avšak někteří z těch, co budou hlasovat pro žalobu, mají pochybnosti vůbec o smyslu uvěznění Romana Pekárka. meč