Minulé pondělí Rada města Kolína přijala návrh na zpětvzetí 13 žalob o jednostranných výpovědích z nájmu města. "Stáhli jsme 13 žalob poté, co nájemníci slovem a obrazem prokázali, že jejich nemovitost, kterou vlastní nebo spoluvlastní, je neobyvatelná. Následně jsme je zkontrolovali a potvrdili stav. Protože jsme usoudili, že bychom soud o žalobu na stáhnutí výpovědi mohli prohrát, tak jsme ustoupili, " komentoval opatření vedoucí městského odboru hospodaření pro bytové a nebytové prostory Kamil Špinka.

V 1. kole dal zmíněný odbor s požehnáním radních výpovědi 78 nájemníkům, s nimiž byla podepsána nájemní smlouva, u kterých bylo prokázáno, že jsou majiteli celé nemovitosti nebo aspoň polovičního podílu. Někteří příjemci si stěžovali na přísný styl výpovědi. "Advokáti jim zaslali výpověď a je taková, jaká je, protože je formulována právně," uvedl Kamil Špinka.

Podle části vypovězených nájemníků jsou nemovitosti, které vlastní aspoň zpoloviny, neobyvatelné. Nyní na jejich opravu nemají peníze a chystali se je rekonstruovat na stáří. "Nemohli jsme kontrolovat, v jakém stavu nemovitost je. Vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti není nijak kilometrově ohraničeno. To by se nám nevyplatilo finančně a nemáme na to ani lidi. My jsme postupovali podle zákona. Je teď na vypovězených, aby dokázali u soudu, že je byt nebo dům neobyvatelný. Do té doby se nájemníci nezajímali o možnost výpovědi dle občanského zákoníku, který upravuje bydlení v městském bytě. V současné době nás navštěvují a my je seznamujeme s výkladem příslušných ustanovení občanského zákoníku. Jak je zřejmé z počtu zpětvzetých žalob, zdaleka ne všem bylo v jejich stížnostech vyhověno. "Ostatním radíme, ať podají do 60 dnů žalobu na neplatnost výpovědi. Případně, ať nemovitost nafotí a popíšou její stav."

Podrobnosti přináší dnešní číslo týdeníku Kolínský Pres. meč