Rada Středočeského kraje změnila podmínky pro proplácení regulačních poplatků, které uhradili pacienti ve zdravotnických zařízeních na území Středočeského kraje. Od 28. ledna začalo platit, že kraj uhradí regulační poplatky pouze za uplynulé čtvrtletí. Například podá-li pacient žádost v prvním čtvrtletí tohoto roku, mohou mu být proplaceny poplatky za období čtvrtého čtvrtletí roku loňského.  "Mohu všechny pacienty ubezpečit, že i dál budeme poplatky hradit, jen jsme změnili způsob proplácení na efektivnější variantu. Důvodem této změny je dosavadní předkládání žádostí o proplacení poplatků zpětně, kdy lidé mohli zasílat své žádosti o úhradu poplatků z doby až k 1. srpnu 2010, kdy Středočeský kraj začal jako jediný z krajů poplatky proplácet. Nový systém zjednoduší a zrychlí schvalování žádostí, " uvedl středočeský hejtman Josef Řihák.  Kraj bude nově posuzovat jen žádosti za období jednoho čtvrtletí, které předchází před čtvrtletím, ve kterém byla Žádost o poskytnutí daru na úhradu regulačních poplatků od Středočeského kraje podána. Program platí pro všechna zdravotnická zařízení ve Středočeském kraji. Dosud kraj vyplatil celkem 42,6 milionu korun a vyhověl 22.525 žadatelům. Za první tři čtvrtletí roku 2013 vyplatil celkem 19,9 milionu korun a zaznamenal 10.471 žádostí. Informace včetně formuláře žádosti naleznete zde: http://www.kr- stredocesky.cz/portal/odbory/zdravotnictvi/regulacni-poplatky/. stčk