Rodinné centrum v Kolíně chce s kolínskou radnicí jednat o zlepšení dětských hřišť, pískovišť a plácků. Zapojilo se totiž do kampaně Sítě mateřských center "Dětská hřiště dnes a příště" za zkvalitnění veřejných prostranství měst a obcí. Od 14. do 23. května bude probíhat první fáze, během níž bude středisko mapovat a dokumentovat situaci na dětských hřištích, pískovištích a pláccích z pohledu bezpečnosti, kvality, ekologie, estetiky a návštěvnosti. „Současně poběží i druhá fáze - veřejná anketa na téma Dětské hřiště nejen dětem. Výsledky mapování situace na dětských hřištích, stejně jako výsledky ankety, poslouží k uskutečnění poslední fáze, jíž je beseda s představiteli města. Přesný termín a místo takovéhoto setkání upřesníme ve druhé polovině května," uvedla Andrea Kornucová, koordinátorka ze zmíněného centra. Pokud máte chuť zapojit se do kterékoliv fáze kampaně, kontaktujte Andreu Kornucovou na telefonním čísle 736 470 910 nebo na emailu rodinavkoline@seznam.cz. meč