Už jen do tohoto čtvrtku do 14 hodin se mohou přihlásit na podatelně Městského úřadu v Kolíně zájemci o tržní místo na Karlově náměstí. Do uvedené lhůty musejí předložit nabídky v zalepené obálce s označením „neotvírat – plocha náměstí“. Na ploše ohraničené západním rohem jižní části (směr ulice Pražská) a východním  rohem jižní části (směr ulice Kutnohorská) až k lavičkám má stát 9 stánků a prodejních stolků odsouhlasených odborem správy majetku.

Na tržním místě bude možné prodávat ovoce a zeleninu, květiny, stromky, skalničky, sazenice, med, drobnou chemii pro zahrádkáře, velikonoční a vánoční zboží a ryby, jak z vlastní produkce, tak v rámci obchodní činnosti, nikoliv však jakoukoli zábavní pyrotechniku, živá zvířata (s výjimkou ryb), alkohol, tabák, tabákové výrobky, erotické zboží, knihy, tiskoviny, chemické látky a přípravky, výrobky spotřební elektroniky, výrobky z plastu, kovu a kůže, textilních a podobných materiálů a zboží, které je z takového prodeje vyloučeno zvláštními právními předpisy hygienickými, nebo veterinárními (potraviny a nápoje).

Z dalších podmínek uveďme ještě, že provozovatel před podepsáním smlouvy složí kauci na městský účet ve výši 50.000 Kč, která bude použita v případě nezajištění každodenního  úklidu, poničení dlažby, značení sprejem nebo lepícími páskami atd. Provozovatel je povinen v době konání festivalu Kmochův Kolín uvolnit pronajatou část Karlova náměstí a rovněž předložit minimální měsíční platbu za zábor veřejného prostranství ve výši 20.000 Kč. Smlouva bude mít pouze jednoměsíční výpovědní lhůtu. meč