Od 2. do 3. května dojde k uzavření části horního parkoviště v areálu kolínského zámku. V těchto dnech zde bude probíhat navážení materiálu a rovněž stavba lešení u západního křídla zámku, kde bude probíhat rekonstrukce a restaurování fasády. Kolínská radnice vyzývá veřejnost k dodržování přechodně instalovaných zákazových dopravních značek, aby nemuselo docházet ke zbytečným odtahům vozidel, případně řešení škodných událostí, jako jsou uražená zrcádla apod. Dodejme jen, že restaurování fasády bude financováno z dotačních prostředků, které město získalo z Programu regenerace městských památkových rezervací.