V úterý 9. května byla oficiálně zahájena rekonstrukce autobusového nádraží, které bezprostředně předcházela oprava sítí v ulici Rorejcova. Rekonstrukci, která již souvisí se samotným projektem výstavby nového autobusového terminálu a na kterou město získalo dotační prostředky ve výši 50 mil. korun, realizuje firma STRABAG. Práce budou zahájeny v ulici Rorejcova a budou postupovat směrem od Futura k lokalitě nádraží. "Ve chvíli, kdy začne reálně rekonstrukce, budou i různá dílčí omezení v uzavírání jednotlivých oblastí. Všechna omezení budou dopředu avizována. Jedná se však opravdu o velký prostor, téměř až k poště. Budeme se snažit se stavitelem vše vždy koordinovat tak, aby nešlo o jednorázové akce bez informací k uzavření nějaké oblasti. Ale že to provoz znepříjemní, logicky ano. Budujeme však opravdovou hodnotu, po které Kolín volá, řekl bych, dvacet let," sdělil starosta Vít Rakušan. Dodejme jen, že rekonstrukce by měla být kompletně dokončena na podzim příštího roku.