Jak jsme vás již informovali, 21. dubna byla zahájena oprava šestnáctipatráku v Tyršově ulici, konkrétně rekonstrukce lodžií a odstraňování azbestu. Podle místostarosty Tomáše Růžičky etapy probíhají podle plánu a již byly kompletně opraveny lodžie u šestnácti bytových jednotek, další pokračují a v současné době je odstraňován nebezpečný azbest. "Na místě proběhla kontrola ze strany Krajské hygienické stanice, související s odstraňováním materiálu obsahujícím azbest. Mám opravdu radost, že Krajská hygienická stanice konstatovala, že během kontroly nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by byly v rozporu s hygienickými předpisy a že zhotovitel skutečně dodržuje vše, na čem jsme se domluvili. Občané tak nemusí mít obavy, že by jim cokoliv hrozilo. Rekonstrukci se věnujeme pečlivě a na práce samozřejmě dohlíží náš technický dozor. S ohledem na závažnost celé investice Vás budeme o dalším průběhu opět informovat," sdělil Tomáš Růžička. První etapa oprav, která má být realizována do konce června, by se tak měla stihnout. Další etapy budou pokračovat na podzim.