Farní charita Kolín spustila výdej materiální a potravinové pomoci přibližně v polovině března v reakci na válečné poměry na Ukrajině. Do konce dubna přijalo pomoc přibližně sedmset příjemců.

Od 1. června 2022 dochází ke změně způsobu výdeje – centrum bude otevřeno každou středu v časech 9 - 12 hod. a 13 - 15 hod. v prostorách Komunitního centra sv. Zdislavy Farní charity Kolín v ulici Mnichovická č. p. 1630.

A kdo si může pro pomoc přijít?

Vydej charita směřuje pouze nově příchozím občanům Ukrajiny po dobu jednoho měsíce (na základě registrace) a dále pak opakovaně sociálně potřebným ukrajinským rodinám na základě vystaveného poukazu sociálními pracovníky. Pro české občany v nepříznivé sociální situace pod charitou funguje už řadu let centrum Kohoutek v Kutnohorské ulici (v prostorách bývalé protialkoholní záchytné stanice)