V pondělí 7. listopadu od 17 hod. v kolínské synagoze proběhla vernisáž prací studentů Katedry architektury ČVUT Praha. Své projekty představili za přítomnosti vedoucích atelieru Ing. arch. Jiřího Smolíka a Ing. arch. Tomáše Meda, Ph.D. a architekta města Ing. arch. MgA. Davida Mateáska.

Ke shlédnutí bylo celkem 17 studentských prací právě z Atelieru SMOLÍK – MED na téma „Dům seniorů a mateřská škola“ na volném městském pozemku v křižovatce ulic Antonína Dvořáka a Míru.  V této ideové soutěži měli studenti architektury možnost nabídnout své osobité pohledy na vybrané téma.

„My jsme o tomto záměru mluvili už ve volebním programu. Novostavba domova seniorů případně spojená s mateřskou školou je model, který dobře funguje například v Holandsku nebo ve Švýcarsku. A nám se spolupráce se studenty ČVUT osvědčila - nápady studentů jsou poměrně zajímavé, někdy více, někdy třeba méně, ale jsou zajímavé. Návrhy dělají v rámci svých ročníkových prací,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Akce probíhá pod gescí kolínského architekta Davida Mateáska. Výstava potrvá do pondělí 5. prosince.