Před více než rokem byla zveřejněna informace, že o pozemky v Průmyslové zóně Kolín - Ovčáry má zájem zahraniční investor, který podle starosty Víta Rakušana je pro Českou republiku natolik strategicky významný, že jeho jméno podléhá přísnému utajení. Celou záležitost na nejvyšší úrovni koordinoval Czech Invest. Pokud by se podařilo investora do průmyslové zóny přivést, prodej pozemků o výměře cca 35 ha by obsah městské kasy navýšil o cca 143 mil. korun. A jak se tedy situace s utajovaným investorem vlastně vyvíjí? "Město Kolín poskytovalo součinnost v tom smyslu, že jsme poskytovali informace o naší zóně a jednou jsme byli v zóně doprovodit zástupce investora, který si ji chtěl fyzicky prohlédnout. Investice se nám líbila, protože byla netradiční a mohla by přinést třeba i jiný pohled na naši zónu, proto jsme součinnost poskytovali maximální. Bohužel, musím říci, že ani přes urgenci nemáme od Czech Investu žádnou informaci. Asi před dvěma nebo třemi měsíci jsme se přes telefon neoficiálně dozvěděli, že se investor rozhodl spíše pro cizí zemi, hovořilo se snad o Rakousku. Ale oficiální informace, že zájem o Kolín skončil, nám řečena nebyla. My jsme se těch informací dožadovali, ale zatím zpětnou reakci nemáme," uvedl Vít Rakušan. Jméno tajemného investora však přesto odmítl prozatím sdělit vzhledem k faktu, že není jasné, v jaké fázi se projekt nachází a byla podepsána mlčelivost.