Od 8. - 16. září probíhají v Kolíně a okolí Dny evropského dědictví 2018. V rámci této každoroční kulturní akce bude v neděli 16. září od 10:00 do 12:00 hodin otevřena kolínská radnice. „I letos jsme byli tázáni, zda se kolínská radnice zpřístupní, a tak jsme se rozhodli, že nebudeme tuto tradici porušovat a všechny občany zveme. Návštěvníky provedeme oficiálními prostory jako je obřadní síň či lapidárium a ukážeme jim i místa, kde vedení města pracuje,“ uvedl starosta Vít Rakušan. Bližší program k Dnům evropského dědictví 2018 je k vyzvednutí v Městském informačním centru v Kolíně nebo v elektronické podobě na webových stránkách muzea.