Rada města Kolína schválila vybraného dodavatele na rekonstrukci vytápění v pavilonech C a D v mateřské škole Jeronýmova známé také jako MŠ Čtyřlístek. „Zakázku vyhrála firma Pamak s.r.o. a jedná se o kompletní rekonstrukci rozvodů ústředního vytápění v  obou dvou pavilonech za cenu 680 165 korun bez DPH,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Do výběrového řízení se přihlásili dva dodavatelé, přičemž firma PAMAK nabídla cenu o necelé čtyři tisíce nižší. Práce by měly být – dle smluvních podmínek - zahájeny do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště, nejpozději však do 1. července. Termín dokončení je předpokládán do 15. srpna 2022.