Město Kolín opět slaví úspěch. V soutěži pod názvem „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“, kterou letos v létě vyhlásil Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, se ve své kategorii dle velikosti měst umístilo na třetím místě . Město tímto získalo finanční obnos ve výši 600 000 Kč na další realizaci aktivit pro seniory. „Jedná se o aktivity, které provozujeme dlouhodobě - kluby důchodců, kultura, bezpečnost a různé další zájmové činnosti. Snažíme se nabízet seniorům aktivity, které jim pomáhají, dle jejich vlastního uvážení, smysluplně trávit volný čas. Úspěch v soutěži je pro nás dobrou zpětnou vazbou a motivací k dalšímu pokračování,“ uvedl místostarosta Tomáš Růžička.