Parkovací karty typu B pro podnikatele, kteří prokazatelně provozují ubytovací služby v historickém centru Kolína, budou nově vydávány i jako přenosné. Změnu schválili radní města. "Projednal jsem návrh a připomínky s dotčenými podnikateli, konkrétně s paní Janou Burešovou a panem Milanem Šálkem, kteří měli problémy s parkováním pro své klienty, kteří u nich nocují, ať už se tedy jedná o Penzion Pod Věží nebo Penzion U Rabína. Rozhodli jsme se vyjít jim vstříc s tím, že půjde o sdílená parkovací místa přenosných parkovacích karet. Tyto karty nebudou označeny registrační značkou automobilu, ale bude na nich uvedeno dané ubytovací zařízení. Pro jedno ubytovací zařízení budou vydány maximálně tři přenosné parkovací karty typu B. V případě ztráty či znehodnocení budou samozřejmě nahrazeny a ty původní v systému zneplatněny. Ceny karet byly také upraveny, a to směrem dolů," sdělil místostarosta Tomáš Růžička. Dále došlo k drobné změně i u parkovacích karet typu A, která se týká rezidentů bydlících v centru města a mají od zaměstnavatele k dispozici služební automobil nebo splácí vozidlo na leasing. Nově si budou moci zakoupit parkovací kartu za 800 Kč na rok, stejně jako ostatní rezidenti na vlastní automobil. Nižší cena se však týká pouze situace, kdy žadatel nevlastní jinou kartu A. Do dnešní doby platili za služební vozidlo 3.000 Kč na rok.