Památku zesnulých neboli „dušičky“ jsme si v kalendáři připomněli ve středu 2. listopadu. Na zemřelé v tento čas pamatujeme zapálením svíčky, položením květiny, věnce či modlitbou. Křesťané v tento čas získávají pro zemřelé tzv. plnomocné odpustky.

„Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky - přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se za zemřelé,“ řekl farář Ján Halama.

Plnomocnými odpustky v křesťanské tradici získáváme pomoc či úlevu pro duše v očistci. Bližší informace k tématu naleznete např. zde či na webových stránkách kolínské farnosti.