Město Kolín bude rekonstruovat kanalizační řad v areálu Zámecké. Opravu bude provádět kolínská firma Dřevokov, s kterou město uzavřelo smlouvu. Zakázku vysoutěžila za celkovou cenu 424.209 Kč (včetně DPH). Práce budou zahájeny 15. června a celé dílo by mělo být dokončeno do 31. srpna. "V rámci zakázky proběhne celková rekonstrukce kanalizace od budovy podnikatelského inkubátoru až na Zámeckou, která dosloužila a její stav překáží pro naše další plánované investice. Současně s akcí budou nově napojeny i všechny přípojky. Výkop povede podél podnikatelského inkubátoru až k zadnímu rohu budovy Zámecké, kde plynule navážeme další investiční akci přímo v samotném objektu. Kanalizace je zde ve špatném stavu a mnohdy i obtěžující co se týče nelibé vůně kolem objektu. Zároveň nám dokončení rekonstrukce napomůže v pokračování dalších investičních akcí pro zlepšení samotného nádvoří, které si zaslouží kompletní rekonstrukci a zlepšení celkového komfortu užívání kultovního objektu Zámecká. Chceme pokračovat dál," sdělil místostarosta Tomáš Růžička.