V pondělí 9. května bylo v areálu Oblastní nemocnice Kolín otevřeno nové parkoviště primárně určené pro zaměstnance. Parkovací plocha o celkové kapacitě 120 míst se nachází v zadní části nemocnice a je od předních prostor oddělena neprůjezdnou závorou. Plocha nového parkoviště je osvětlena a monitorována kamerovým systémem. Přesun vozidel zaměstnanců do zadní části areálu tak uvolní značnou část parkovacích míst „vpředu“ pacientům a návštěvníkům nemocnice.

„Vjezd i výjezd pro klienty (pacienty) a návštěvníky nemocnice se nemění, tedy vjezd hlavní bránou u vrátnice z ulice Žižkova, výjezd za novou lékárnou Lékonka plus‘ do ulice U Nemocnice‘. Platební terminál se nachází před budovou P‘ nová lékárna Lékonka plus‘. Krátkodobé parkovné se snižuje z 50 Kč/hod. na původní sazbu 30 Kč/hod. po vyčerpání prvního půlhodinového intervalu, který je zdarma,“ upřesňuje situaci ONK na svých webových stránkách.

Podrobné info naleznete zde.