V pondělí 24. září bylo v rámci dopravního terminálu otevřeno parkoviště pro osobní automobily, jehož výstavba byla - spolu s částí ulice Dukelských hrdinů - dokončena. Provoz parkoviště byl zahájen v měsíčním předstihu v režimu předčasného užívání. V praxi to znamená, že do konce října zde mohou řidiči zaparkovat vozidlo bezplatně. Dočasné bezplatné parkování je kompenzací za komplikace, které obyvatelům vznikly v souvislosti s rekonstrukcí autobusového nádraží. Dále, jak uvádí tisková zpráva města Kolína, navazuje poslední etapa výstavby – plná uzavírka části ulice Dukelských hrdinů od vjezdu na odstavy autobusů až po křižovatku s ulicí Sladkovského, kde probíhá rekonstrukce kanalizačního řadu a tvoří se zde nové povrchy vozovky a chodníků. Tato uzavírka potrvá nejdéle 1 měsíc a vjezd do celého přednádražního prostoru bude možný pro všechny druhy dopravy pouze ulicí Rorejcova od obchodního centra Futurum. Celá investiční dotační akce by měla být i s kolaudací kompletně hotova do konce roku.