Rada města Kolína schválila dvě darovací smlouvy mezi městem Kolínem a spol. Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o. na částku téměř půl milionu korun. Automobilka tak radnici finančně podpoří v provozu volnočasových aktivit pro děti z Ukrajiny.

„V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině Toyota městu darovala finanční dar v částce 200 000 korun na vzdělávání dětí v rámci volnočasových aktivit a 250 000 korun na stravování dětí ve volnočasových centrech,“ upřesnila místostarostka Iveta Mikšíková.

Volnočasové aktivity významně suplují školní program dětem, které nemají možnost zařadit se do našich škol a nabízí jím smysluplné trávení volného času.