Výstavba nového pavilonu v mateřské škole Chelčického se blíží ke zdárnému konci. Finální cena vyhotoveného projektu je kalkulována na částku 11, 3 milionu bez DPH, přičemž 85% nákladů je hrazeno z fondů EU. „V polovině září bychom měli mít hotovo. Poté, co se předá staveniště a proběhne kolaudace na stavebním úřadu, zahájíme dodatečný zápis pro další děti. Ten by měl být - dle předběžných odhadů - v listopadu,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Do nového pavilonu o kapacitě 56 míst se přesune všech 42 dětí z odloučeného pracoviště školky v objektu jeslí ve Štítného ulici. Kapacita školky se tak fakticky navýší o dalších 14 míst. Stávající budova MŠ Chelčického projde během prvních dvou školních měsíců rovněž drobnými úpravami, neboť s navýšením kapacity dětí se navyšuje i kapacita kuchyně. „Kupuje se například nový konvektomat, nějaké elektrické spotřebiče a chystá se úprava vnitřního výtahu na stravu,“ doplnil Kašpar.