Blíží se komunální volby, budou se konat v pátek 5. října od 14 do 22 hod. a v sobotu 6. října od 8 do 14 hod. Volby budou standardně probíhat v 29 volebních okrscích. K odevzdání svého hlasu bude každý volič potřebovat občanský průkaz nebo cestovní pas ČR, v případě cizinců průkaz o povolení k pobytu a volební lístky. Hlasovací lístky jsou nachystané a občané je mohou ve svých poštovních schránkách očekávat nejpozději do 2.10. „V současné době školíme zapisovatele a předsedy okrskových komisí. Co se týče dalších termínů, vzdání se nebo odvolání kandidatury je možné do středy 3. října do 14 hodin a v 16 hodin se uzavírají stálé seznamy voličů,“ uvedla tajemnice Dagmar Soukupová. V případě ztráty, poškození či neúplnosti je možné náhradní hlasovací lístky vyzvednout přímo ve volební místnosti.