Zastupitel města Kolína za politické hnutí ANO 2011 Martin Herman končí ve své funkci, jeho nástupcem se tak stává náhradník ze stejného hnutí Ing. Jan Máslík.

„Pan zastupitel Herman rezignoval ke dni 23. května na post zastupitele města Kolína z osobních a pracovních důvodů, které mu neumožňují dál funkci vykonávat,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

ově příchozí zastupitel Jan Máslík v Kolíně pracoval na pozici ředitele Úřadu práce. „S panem inženýrem Máslíkem jsem hovořila. Souhlasí a mandát přijme, i když na tuto krátkou dobu,“ dodala Dagmar Soukupová, tajemnice Městského úřadu v Kolíně. Martin Herman byl do kolínského zastupitelstva zvolen v roce 2018.