V pondělí 7. listopadu od 15 hodin v Podnikatelském inkubátoru CEROP Kolín zasedne nové Zastupitelstvo města Kolína. Jedná se o první pracovní setkání po předchozím zasedání ustavujícím. Na programu je přes dvacet bodů. Schvalovat se bude například návrh na poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje v Kolíně na pořízení moderních zásahových masek s komunikační jednotkou, dále zazní návrh na poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Kolín pro „Betlém na parkánu Bartolomějského návrší – na koupi soch" či návrh na poskytnutí dotace pro LTC Kolín - tenis club na „Revitalizaci tenisového areálu" a mnoho dalšího. Kompletní program naleznete zde.

 „Rozpočet na příští rok ještě projednávat nebudeme, k tomu se dostaneme až na prosincovém zasedání, ale už ho máme ve vysoké fázi přípravy - za týden a půl půjde do rady města, potom k finančnímu výboru a dále do zastupitelstva,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Jednání je možné sledovat on-line.  Ze zasedání je rovněž pořizován audiozáznam, který naleznete v archivu města.