Radní města Kolína schválili dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Kanalizace Kolín – Zibohlavy“. Dodatek řeší navýšení ceny o zhruba 2,3 miliony korun na opravu komunikace v plné šíři po výkopových pracech. Město by mohlo peníze získat zpět prostřednictvím Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury. Kraj letos na jaře do fondu vložil celkem 100 milionů korun pro obce a svazky obcí na kompletní opravy povrchů silnic ve městech a obcích po výkopech inženýrských sítí.

„Původně jsme měli od Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) podmínku, že musíme udělat povrch jedné poloviny silnice, nicméně Středočeský kraj během jarních měsíců vypsal tzn. Fond homogenizace a to znamená, že když jakákoliv obec dělá v krajské silnici vodovod nebo kanalizaci, může s pomocí dotace opravit nejen polovinu, ale nejlépe celou komunikaci, což je potom výhodné jak pro obec, tak samozřejmě i pro kraj,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Žádost o dotaci je možné podat v termínu od 30. června do 30. září 2021. „Žádáme, uvidíme, jestli uspějeme, ale všechny podmínky splňujeme - věřím, že by to mohlo dopadnout,“ dodal starosta.  Město podalo žádost o 3,6 milionů korun, což odpovídá ceně maximálně 600 korun za metr čtvereční, jak je stanoveno v dotačních podmínkách. A jelikož byla zakázka vysoutěžena levněji, město by z dotace získalo zpět i něco navíc.